fbpx

IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG

IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN CUỐN PHIẾU – PHIẾU THU CHI

IN CUỐN PHIẾU THU CHI, PHIẾU TÍNH TIỀN, GIAO HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG


QUẢNG CÁO ANH HUY  TV Đà Nẵng nhận in ấn offset các loại cuốn phiếu: In phiếu thu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu tính tiền, Phiếu giao hàng.

In Phiếu thu: là căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan.

In Phiếu chi: là căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ kế toán.

In Phiếu nhập kho: làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng,

In Phiếu tính tiền: làm căn cứ để thu tiền khách các dịch vụ mà đơn vị cung cấp để có thể thống kê.

In Phiếu giao hàng: làm chứng từ cơ sở giao hàng hóa cho khách hàng
In Phiếu thu là một loại chứng từ quan trong đối với doanh nghiệp. Nó là mẫu chứng từ kế toán bắt buộc dùng để xác định khoản tiền mặt thực tế được nhập vào quỹ, là căn cứ để xác nhận cho việc thanh toán hay chưa? Đây là cơ sở để kế toán và thủ quỹ làm sổ sách thu chi..

IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
IN PHIẾU THU BÁN LẺ, HÓA ĐƠN BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG 0935447749
BIỂU MẪU A5 – IN 1 MÀU 
SỐ NHẢY  2 liên + 3,000 đ/ cuốn
Số lượng Fo 70 gsm – 1 liên  Carbonless 2 liên Carbonless 3 liên (33 tờ)
10 cuốn 25,000 đ/c 32,000 đ/c 32,000 đ/c
20 cuốn 22,000 đ/c 28,000 đ/c 28,000 đ/c
30 cuốn 21,000 đ/c 27,000 đ/c 27,000 đ/c
40 cuốn 20,000 đ/c 26,000 đ/c 26,000 đ/c
50 cuốn 18,000 đ/c 25,000 đ/c 25,000 đ/c
100 cuốn 17,000 đ/c 23,000 đ/c 23,000 đ/c
200 cuốn liên hệ liên hệ liên hệ
500 cuốn liên hệ liên hệ liên hệ
1000 cuốn liên hệ liên hệ liên hệ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!