fbpx

Yêu Cầu Thông Tin

Yêu Cầu Thông Tin Về Sản Phẩm trước khi lên mẫu sản phẩm quý khách vui lòng cung cấp những thông tin sau , để Chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất

Contents

1 – Name Card – Danh Thiếp – Card Visit

  1. Họ và Tên

  2. Số Điện Thoại

  3. Chức Danh

  4. Email

  5. Địa Chỉ

  6. Tên Công Ty

  7. Chuyên Ngành

2 – Menu

  1. Tên Quán

  2. Địa Chỉ , Điện Thoại, Wifi,

  3. Danh Sách Món,

3 – Nhãn Vải

 

error: Content is protected !!