Làm cờ lưu niệm giúp chuyên nghiệp hóa các giải đấu thể thao nghiệp dư, đồng thời cờ lưu niệm còn mang ý nghĩa tinh thần rất sâu sắc cho những người tham gia giải đấu.
Có 3 loại cờ lưu niệm:

  • Cờ lưu niệm hình tam giác.
  • Cờ lưu niệm hình lá đề.
  • Cờ lưu niệm chữ nhật.